Idag börjar Killebom

Publicerades den av

Idag startar äntligen Killebom! Sölvesborgs stadsfestival genomförs traditionsenligt vecka 27 varje år och självklart är Räddningstjänsten med på ett hörn. På lördag kl. 11.30 planerar vi att genomföra en uppvisning i innerhamnen, som visar hur vi arbetar vid en trafikolycka. Den kommer att genomföras med skademarkörer (levande personer) och visa på två olika sätt att undsätta patienter som inte själva kan ta sig ur fordonet. Lite senare på lördagen ca. kl.13.15 kommer vi att göra en gemensam uppvisning tillsammans med SSRS, tiden däremellan kommer vi att visa upp våra bilar och informera om brandskydd i fritidsbåtar, camping, grillning, barnsäker pool och trädgårdsdamm. Vi kommer också att uppmärksamma vårt projekt farligt vatten som handlar om drunkningsolyckor och hur man kan få ner antalet förolyckade. Du kan träffa oss mellan kl. 10.00-14.00 lördagen den 7 juli.

Förutom ovanstående har vi också en myndighetsroll på Killebom. Framförallt innebär detta kontroller av gasolhanteringen vid matvagnar och liknande och säkerheten i serveringstälten. Kontroller genomförs hos samtliga som hanterar gasol. Även alla serveringstälten får ett besök av oss. Sist, men inte minst, kontrollerar vi även framkomligheten för Räddningstjänstens fordon under Killebom.

 

Facebook Twitter Email