Direktionsprotokoll

Publicerades den av

Nu finns det justerade protokollet från direktionens senaste möte att läsa och ladda hem på sidan Direktionens möten och protokoll. Mötet hölls den 11 april och innehöll punkter som ekonomisk uppdatering, budgetram 2013, avtal om hjärtstoppsassistans samt övriga informationspunkter.

Direktionen är vår politiska ledning och består av nio ordinarie ledamöter, tre från varje  medlemskommun (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström). Varje ledamot har en personlig ersättare.

Direktionen har 5-7 möten varje år och nästa inplanerade möte äger rum den 13 juni i Karlshamn.

Även protokoll från tidigare möten finns att läsa och ladda hem på vår hemsida.

Facebook Twitter Email