För 15 år sen togs vår trotjänare i tjänst, men har sedan dess endast varit känd som sitt anropsnummer, ”Räddningsbåt 266–3090”. Vi utlyste därför en tävling under våren där allmänheten fick möjlighet att bidra med namnförslag samt motivering till varför just deras förslagskulle väljas.

Som utbildningssamordnare ingår du i enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.
Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets externa utbildningsverksamhet.

Idag, som är den första helgfria måndagen i juni, skulle systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ha testats i västra Blekinge. På grund av tekniska problem uteblev testet.

Mer i arkivet