Vi söker vikarierande brandingenjör till enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Som brandingenjör kommer du att arbeta med tyngdpunkten i de förebyggande frågorna.

Stor brandrisk i länet och höga temperaturer att vänta 🔥
Det är fortsatt extremt torrt i skog och mark och risken för brandspridning är mycket stor, särskilt i vissa delar av Blekinge. Den pågående pandemin och det ihållande varma vädret gör att det är extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förhindra skogsbränder.
Sedan den 12 juni råder eldningsförbud i länet.

Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?
 
Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare sam

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder.

Mer i arkivet