Många av er har nog, kanske utan att tänka på det, en hel del brandfarliga vätskor i ert hem. Kanske förvarar ni aceton, rödsprit, spolarvätska, tändvätska och bensin m.m. någonstans i hemmet? I hemmet får ni förvara maximalt 100 liter brandfarlig vätska utan tillstånd. Överskrids denna gräns ska ni söka tillstånd hos Räddningstjänsten.
Brandfarliga vätskor bör förvaras i sin originalförpackning med originaletikett kvar. Inne i bostaden får behållare om högst 10 liter förvaras.

Under 2017 startade ett upprop i USA som spreds över världen och i Sverige skakades flera branscher av den mängd vittnesmål som kom fram under metoo-rörelsen, så även räddningstjänsten i landet. Att räddningstjänsten har tillhört de traditionellt mansdominerade yrkena är ingen hemlighet för någon, och många räddningstjänster arbetar aktivt för att förändra detta och komma tillrätta med den kultur som växt fram under många år.

Vi vill uppmärksamma följande medarbetare som under november och december genomfört utbildningar för vidare utveckling i sina tjänster;
David Bujukliev, Olofström, som genomfört kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A
Roger Olsson

Mer i arkivet