Som utbildningssamordnare ingår du i enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.
Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets externa utbildningsverksamhet.

För ca 15 år sedan togs Räddningsbåten i Karlshamn i tjänst, känd som ”Båt 266-3090”. Tanken var att anordna en namngivningsceremoni, men detta rann av någon anledning ut i sanden och ännu idag är båten endast känd som sitt anropsnummer.

 

Nyligen har Båt 266-3090 genomgått en större renovering som innebär att båtens livstid förlängs, och vi tycker därmed att det är dags att båten faktiskt får ett namn till slut.

Mer i arkivet