Elda inte! – Vi avråder från eldning på grund av torkan!

Räddningstjänsterna i Blekinge uppmanar länets invånare att inte elda på grund av de senaste veckornas brist på nederbörd. Det är ännu inget eldningsförbud utfärdat men om nederbörden uteblir de kommande dagarna kommer markens ytskikt att bli så torr att eldningsförbud utfärdas.

Läget är problematiskt redan nu och risken är stor att bränder sprider sig i de torra ytskikten på markerna.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:

• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.

Vi söker heltidsbrandmän, semestervikarie/timvikarie vid behov
 
Är du den vi söker? Läs mer i här Heltidsbrandman 2020 timvik och semestervik!
a[rel~=”mtli_filesize310,95kB”]:after {content:” (310,95 kB)”}

Mer i arkivet