Vill du vara en del av samhällets krishantering? Gillar du nya utmaningar?
 
Vi söker dig som vill tjänstgöra i Blekinges nya gemensamma räddningsvärn och på så sätt bidra till vår ökade förmåga vid större händelser och ett tryggare samhälle. Räddningsvärnet ska i första hand kunna hjälpa räddningstjänsten vid skogsbränder. Det innebär att hantera materiel som motorsprutor, slangar, strålrör och diverse handredskap för att kunna lösa uttalade uppgifter vid en skogsbrand.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället samt att försöka skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet har vi beslutat om en rad åtgärder. Följande gäller från idag den 17 mars och tillsvidare:

• Vi kommer att vara selektiva vad gäller möten och inte delta eller bjuda in till sådana om det inte anses vara nödvändigt just nu.

Vi söker heltidsbrandmän, semestervikarie/timvikarie vid behov
 
Är du den vi söker? Läs mer i här Heltidsbrandman 2020 timvik och semestervik!
a[rel~=”mtli_filesize310,95kB”]:after {content:” (310,95 kB)”}

Mer i arkivet