Enligt prognoserna kommer det att vara torrt och mycket stor eller extrem brandrisk under helgen och kommande vecka. Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud och vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. Länsstyrelsen presenterar också frågor och svar om eldningsförbudet på sin hemsida.

Idag kl 15:00 testas VMA-utrustningen. VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och systemet testas fyra gånger om året. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

Den 24/4 byter vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge telefonväxel.
I samband med detta kan vissa störningar upplevas med telefonin, vi ber Er var förstående och försöka ringa igen om problem uppstår.
Vid livsfara, ring 112.

Mer i arkivet